ตั๋วเครื่องบินราคาถูก - ตั๋วเครื่องบิน มาเก๊า ราคาประหยัด - จองตั๋วเครื่องบินมาเก๊า

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - มาเก๊า
สอบถามตั๋วเครื่องบิน ติดต่อได้ที่
02-2461400-2
หรือ 086-3015868 และ 081-7505370

เวลาทำการ : 09.30-18.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำการ : 09.30-14.00 น.วันเสาร์ (ติดต่อเฉพาะเบอร์มือถือเท่านั้น)
ติดต่อ คุณเอ๋ sandy@e-biz-travel.com / Line ID ebiztrvl
ติดต่อ คุณบี bee@e-biz-travel.com
/ Line ID ebiztravel
 เพิ่มเพื่อน Find us
ประกันภัยการเดินทาง
- Eva Air Europe Promotion จองภายใน 31 ธ.ค.เดินทางได้ภายใน 30 มิ.ย.61
- Eva Air Promotion to USA / Canada จองภายใน 31 ธ.ค.เดินทางได้ภายใน 30 ก.ย.61
- Eva Air Advance Promotion to USA / Canada จองภายใน 31 ธ.ค.เดินทางได้ภายใน 31 ต.ค.61
- TG Japan Together (GV2) จองตั้งแต่ 28 ธ.ค.60-31 ม.ค.61 และเดินทางได้ 5 ม.ค.61-30 มิ.ย.61
- JR Rail Pass 7 วัน Ordinary class ราคา 8,700 บาท / ท่าน
*** หมายเหตุ : ราคาที่ลงไว้ในตารางของทุกสายการบิน ยังไม่รวม ภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้องตรวจสอบราคาอีกครั้ง ณ วันที่ออกตั๋วนะคะ ***

 
 
กรุงเทพฯ - มาเก๊า - กรุงเทพฯ / Bangkok - Macau - Bangkok
สายการบิน คลาส ราคา ช่วงเวลาออกตั๋ว เดินทางได้ถึง อายุตั๋ว เงื่อนไข
 Air Macau (NX) G 3,900.- วันนี้เป็นต้นไป บัดนี้ - 31 ธ.ค.60
2-14 วัน Low season
 Air Macau (NX) G 4,700.- High season
** ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย ซึ่งแต่ละสายการบินกำหนดราคาไม่เท่ากัน **

กรุงเทพฯ - มาเก๊า // ฮ่องกง - กรุงเทพฯ หรือ กรุงเทพฯ - ฮ่องกง // มาเก๊า - กรุงเทพฯ
Bangkok - Macau // Hong Kong - Bangkok or Bangkok - Hong Kong // Macau - Bangkok
สายการบิน คลาส ราคา ช่วงเวลาออกตั๋ว เดินทางได้ถึง อายุตั๋ว เงื่อนไข
 Air Macau (NX) + Cathay Pacific (CX) G/V 7,200.- วันนี้ -30 พ.ย.59 วันนี้ -30 พ.ย.59 2-14 วัน ออกตั๋วล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 60 วัน
G/V 7,500.- ออกตั๋วล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 30 วัน
L/V 7,800.- ออกตั๋วล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 14 วัน
L/V 8,100.-  

** ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย ซึ่งแต่ละสายการบินกำหนดราคาไม่เท่ากัน **
 
 

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2 แฟกซ์ 0-2246-1403 มือถือ 08-1400-5844 ... หรือ ติดต่อโดยตรงที่ office ... แผนที่บริษัท »

* ราคาโปรโมชั่นนี้ รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
(หลังจากได้รับการยืนยันการออกตั๋วจากทางเจ้าหน้าที่และโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ให้ Fax สลิปใบโอนเงินมาที่ 0-2246-1403)
* กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนก่อนเดินทางเสมอ
* ค่าภาษีสนามบินขาออกจากกรุงเทพ 700 บาท จะถูกเรียกเก็บรวมในค่าตั๋วเครื่องบิน

 
 
Flight Detail Condition & Flight Time Table
เส้นทาง :กรุงเทพฯ - มาเก๊า - กรุงเทพฯ
เมือง : Macau (MFM)
สายการบิน : Air Macau (NX)
ราคา : 3,900.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : G)
 • อยู่ขั้นต่ำ 2 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ - มาเก๊า ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 10 ส.ค.59 / 13 ส.ค.-20 ต.ค.59 / 23 ต.ค.-1 ธ.ค.59 / 4-8 ธ.ค.59 / 11-29 ธ.ค.59 / 2 ม.ค.-9 ก.พ.60 / 12 ก.พ.-12 เม.ย.60 / 16-27 เม.ย.60 / 30 เม.ย.-3 พ.ค.60 / 6 พ.ค.-6 ก.ค.60 / 9 ก.ค.-10 ส.ค.60 / 13 ส.ค.-19 ต.ค.60 / 22 ต.ค.-7 ธ.ค.60 / 10-28 ธ.ค.60 และ 31 ธ.ค.60
 • ไม่มีราคาสำหรับด็ก
 • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 2,000 บาท / ครั้ง / ท่าน (เปลี่ยนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนออกเดินทางขึ้นไป)
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/MFM 02:55/06:30 NX 879 (เวลาบิน 2.35 ชม บินทุกวัน)
BKK/MFM
11:35/15:35 NX 885 (เวลาบิน 3 ชม ไม่บินวันศุกร์)
BKK/MFM
22:00/01:45+1 NX 881 (เวลาบิน 2.45 ชม บินทุกวัน)

MFM/BKK 08:40/10:35 NX 886 (เวลาบิน 2.55 ชม ไม่บินวันศุกร์)
MFM/BKK 19:00/21:00 NX 882 (เวลาบิน 3 ชม บินทุกวัน)
MFM/BKK 22:50/00:40+1 NX 880 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - มาเก๊า - กรุงเทพฯ
เมือง : Macau (MFM)
สายการบิน : Air Macau (NX)
ราคา : 4,700.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : G)
 • อยู่ขั้นต่ำ 2 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ - มาเก๊า ได้ตั้งแต่ 11-12 ส.ค.59 / 21-22 ต.ค.59 / 2-3 ธ.ค.59 / 9-10 ธ.ค.59 / 30 ธ.ค.59-1 ม.ค.60 / 10-11 ก.พ.60 / 13-15 เม.ย.60 / 28-29 เม.ย.60 / 4-5 พ.ค.60 / 7-8 ก.ค.60 / 11-12 ส.ค.60 / 20-21 ต.ค.60 / 8-9 ธ.ค.60 / 29-30 ธ.ค.60
 • ไม่มีราคาสำหรับด็ก
 • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 2,000 บาท / ครั้ง / ท่าน (เปลี่ยนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนออกเดินทางขึ้นไป)
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/MFM 02:55/06:30 NX 879 (เวลาบิน 2.35 ชม บินทุกวัน)
BKK/MFM
11:35/15:35 NX 885 (เวลาบิน 3 ชม ไม่บินวันศุกร์)
BKK/MFM
22:00/01:45+1 NX 881 (เวลาบิน 2.45 ชม บินทุกวัน)

MFM/BKK 08:40/10:35 NX 886 (เวลาบิน 2.55 ชม ไม่บินวันศุกร์)
MFM/BKK 19:00/21:00 NX 882 (เวลาบิน 3 ชม บินทุกวัน)
MFM/BKK 22:50/00:40+1 NX 880 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - มาเก๊า // ฮ่องกง - กรุงเทพฯ หรือ กรุงเทพฯ - ฮ่องกง // มาเก๊า - กรุงเทพฯ
เมือง : Macau + Hong Kong
สายการบิน :Air Macau (NX) + Cathay Pacific (CX)
ราคา : 7,200.- บาท/ท่าน (ออกตั๋วล่วงหน้า 60 วันก่อนเดินทาง)
ราคา : 7,500.- บาท/ท่าน (ออกตั๋วล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง)
ราคา : 7,800.- บาท/ท่าน (ออกตั๋วล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง)
ราคา : 8,100.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด
  (Economy Class : NX - G,L / CX- V)
 • อยู่ขั้นต่ำ 2 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้-30 พ.ย.59
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ บัดนี้-30 พ.ย.59
 • การเดินทางจาก BKK-MFM-BKK เดินทางโดย Air Macau และจาก
  BKK-HKG-BKK เดินทางโดย Cathay Pacific
 • ไม่สามารถเดินทางโดย CX code share flights (4 digit)
 • ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบินได้
 • ไม่สามารถนำมา Refund ได้
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางใดๆ ทั้งสิ้น
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/MFM 02:55/06:30 NX 879 (เวลาบิน 2.35 ชม บินทุกวัน)
BKK/MFM
11:35/15:35 NX 885 (เวลาบิน 3 ชม บินวันจันทร์ พุธ เสาร์ อาทิตย์)
BKK/MFM 12:15/16:05 NX 885 (เวลาบิน 2.50 ชม บินวันอังคาร พฤหัส)
BKK/MFM
22:00/01:45+1 NX 881 (เวลาบิน 2.45 ชม บินทุกวัน)

MFM/BKK 08:40/10:35 NX 886 (เวลาบิน 2.55 ชม ไม่บินวันศุกร์)
MFM/BKK 19:00/21:00 NX 882 (เวลาบิน 3 ชม บินทุกวัน)
MFM/BKK 22:50/00:40+1 NX 880 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)

BKK/HKG 01:20/05:10 CX 706 (บินวันพุธ ศุกร์ อาทิตย์)
BKK/HKG 02:00/05:35 CX 706 (บินวันจันทร์ พฤหัส เสาร์)
BKK/HKG 06:40/10:25 CX 616
BKK/HKG
08:15/12:15 CX 700
BKK/HKG 11:05/15:00 CX 750
BKK/HKG 16.05/19.55 CX 712
BKK/HKG 17.20/21.30 CX 708
BKK/HKG 18.50/22.40 CX 702

HKG/BKK 08:15/10:05 CX 705
HKG/BKK 09:00/10:45 CX 713
HKG/BKK 09:30/11:25 CX 755
HKG/BKK 12:05/13:50 CX 653
HKG/BKK 14:25/16:20 CX 751
HKG/BKK 15:55/17:45 CX 701
HKG/BKK 17:05/19:00 CX 703 (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์)
HKG/BKK 19:55/21:45 CX 703 (บินวันอังคาร พฤหัส อาทิตย์)
HKG/BKK 21:25/23:15 CX 617
HKG/BKK 22:25/00:15+1 CX 709
Top
 
 
แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมใน พีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองที่นั่ง ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2
eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล