โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ - ตั๋วเครื่องบิน มาเก๊า ราคาประหยัด - จองตั๋วเครื่องบิน ออนไลน์ !!!

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - มาเก๊า  
แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ | โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ราคาถูก (สอบถาม โทร 08-6301-5868)
ตั๋วเครื่องบินในประเทศ (Thai Airways) (Bangkok Airways) | ตั๋วนักเรียน by TG , BR , CX | Suvarnabhumi Terminal Check-In
Find us
ประกันภัยการเดินทาง
- Eva Air Europe Promotion จองภายใน 31 พ.ค.58 เดินทางได้ภายใน 31 ธ.ค.58
- Eva Air Advance Purchase to USA / Canada Promotion จองภายใน 30 เม.ย.58 เดินทางได้ภายใน 30 ก.ย.58
- Thai Airways Australia One way Promotion จองและเดินทางขาออกได้ภายใน 31 พ.ค.58 เริ่มที่ 7,000 บาท
- Thai Airways Promotion to Japan (GV2) จองและเดินทางขาออกได้ภายใน 30 ก.ย.58 เริ่มที่ 11,700 บาท
- Thai Airways Europe Together (GV2) จองภายใน 30 ก.ย.58 เดินทางขาออก 16 เม.ย.- 30 ก.ย.58 เริ่มที่ 17,600 บาท
- Thai Airways Europe Family & Friends (GV4) จองภายใน 30 ก.ย.58 เดินทางขาออก 16 เม.ย.- 30 ก.ย.58 เริ่มที่ 16,600 บาท
- ตั๋วในประเทศการบินไทย Discover Thainess จองและเดินทางขาออกได้ภายใน 30 ก.ย.58 เริ่มที่ 1,000 บาท/เที่ยว
*** หมายเหตุ : ราคาที่ลงไว้ในตารางของทุกสายการบิน ยังไม่รวม ภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้องตรวจสอบราคาอีกครั้ง ณ วันที่ออกตั๋วนะคะ ***

สอบถามตั๋วเครื่องบิน ติดต่อได้ที่ 02-2461400-2 หรือ 081-4005844 หรือ 086-3015868
ติดต่อทาง email
sandy@e-biz-travel.com (คุณเอ๋) , bee@e-biz-travel.com (คุณบี)

เวลาทำการ : 09.30-18.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ / 09.30-14.00 น.วันเสาร์
หรือ จองเที่ยวบิน Online ได้ที่นี่ 
 
กรุงเทพฯ - มาเก๊า - กรุงเทพฯ
สายการบิน คลาส ราคา ช่วงเวลาออกตั๋ว เดินทางได้ถึง อายุตั๋ว เงื่อนไข
 Air Macau (NX) U 2,400.- บัดนี้ - 31 ธ.ค.58 บัดนี้ - 31 ธ.ค.58
(High season จ่ายเพิ่ม 500 บาท)
2-14 วัน ออกตั๋วล่วงหน้า 60 วัน
 Air Macau (NX) U 2,900.- ออกตั๋วล่วงหน้า 30 วัน
 Air Macau (NX) U 3,400.- ออกตั๋วล่วงหน้า 21 วัน

กรุงเทพฯ - มาเก๊า // ฮ่องกง - กรุงเทพฯ หรือ กรุงเทพฯ - ฮ่องกง // มาเก๊า - กรุงเทพฯ
สายการบิน คลาส ราคา ช่วงเวลาออกตั๋ว เดินทางได้ถึง อายุตั๋ว เงื่อนไข
 Air Macau (NX) + Cathay Pacific (CX) U/V 7,000.- วันนี้ -26 ธ.ค.58 วันนี้ - 26 ธ.ค.58
(ไม่อนุญาตให้เดินทาง
ขาออก 22-27 ก.พ.58
และ 12-16 เม.ย.58)
(high season + 300)
2-14 วัน ออกตั๋วล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 60 วัน
U/V 7,300.- ออกตั๋วล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 30 วัน
U/V 7,600.- ออกตั๋วล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 21 วัน
U/V 7,900.- ออกตั๋วล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 14 วัน

** ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย ซึ่งแต่ละสายการบินกำหนดราคาไม่เท่ากัน **
 
 

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2 แฟกซ์ 0-2246-1403 มือถือ 08-1400-5844 ... หรือ ติดต่อโดยตรงที่ office ... แผนที่บริษัท »

* ราคาโปรโมชั่นนี้ รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
(หลังจากได้รับการยืนยันการออกตั๋วจากทางเจ้าหน้าที่และโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ให้ Fax สลิปใบโอนเงินมาที่ 0-2246-1403)
* กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนก่อนเดินทางเสมอ
* ค่าภาษีสนามบินขาออกจากกรุงเทพ 700 บาท จะถูกเรียกเก็บรวมในค่าตั๋วเครื่องบิน

 
 
Flight Detail Condition & Flight Time Table
เส้นทาง :กรุงเทพฯ - มาเก๊า - กรุงเทพฯ
เมือง : Macau (MFM)
สายการบิน : Air Macau (NX)
ราคา : 2,400.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : U)
 • ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 60 วันขึ้นไป
 • อยู่ขั้นต่ำ 2 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 ธ.ค.58
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ - มาเก๊า ได้ตั้งแต่ บัดนี้ -31 มี.ค.58 และ
  1 พ.ค.-30 พ.ย.58
 • หากเดินทางขาออกช่วง 1-30 เม.ย.58 และ 1-31 ธ.ค.58 จ่ายเพิ่ม 500 บาท / ท่าน
 • ไม่มีราคาสำหรับด็ก
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทาง
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/MFM 02:55/06:30 NX 879 (เวลาบิน 2.35 ชม บินทุกวัน)
BKK/MFM
21:50/01:40+1 NX 881 (เวลาบิน 2.35 ชม บินทุกวัน)

MFM/BKK 18:00/19:55 NX 882 (เวลาบิน 2.55 ชม บินทุกวัน)
MFM/BKK 22:40/00:30+1 NX 880 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - มาเก๊า - กรุงเทพฯ
เมือง : Macau (MFM)
สายการบิน : Air Macau (NX)
ราคา : 2,900.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : U)
 • ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 30 วันขึ้นไป
 • อยู่ขั้นต่ำ 2 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 ธ.ค.58
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ - มาเก๊า ได้ตั้งแต่ บัดนี้ -31 มี.ค.58 และ
  1 พ.ค.-30 พ.ย.58
 • หากเดินทางขาออกช่วง 1-30 เม.ย.58 และ 1-31 ธ.ค.58 จ่ายเพิ่ม 500 บาท / ท่าน
 • ไม่มีราคาสำหรับด็ก
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทาง
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/MFM 02:55/06:30 NX 879 (เวลาบิน 2.35 ชม บินทุกวัน)
BKK/MFM
21:50/01:40+1 NX 881 (เวลาบิน 2.35 ชม บินทุกวัน)

MFM/BKK 18:00/19:55 NX 882 (เวลาบิน 2.55 ชม บินทุกวัน)
MFM/BKK 22:40/00:30+1 NX 880 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - มาเก๊า - กรุงเทพฯ
เมือง : Macau (MFM)
สายการบิน : Air Macau (NX)
ราคา : 3,400.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : U)
 • ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 21 วันขึ้นไป
 • อยู่ขั้นต่ำ 2 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 ธ.ค.58
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ - มาเก๊า ได้ตั้งแต่ บัดนี้ -31 มี.ค.58 และ
  1 พ.ค.-30 พ.ย.58
 • หากเดินทางขาออกช่วง 1-30 เม.ย.58 และ 1-31 ธ.ค.58 จ่ายเพิ่ม 500 บาท / ท่าน
 • ไม่มีราคาสำหรับด็ก
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทาง
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/MFM 02:55/06:30 NX 879 (เวลาบิน 2.35 ชม บินทุกวัน)
BKK/MFM
21:50/01:40+1 NX 881 (เวลาบิน 2.35 ชม บินทุกวัน)

MFM/BKK 18:00/19:55 NX 882 (เวลาบิน 2.55 ชม บินทุกวัน)
MFM/BKK 22:40/00:30+1 NX 880 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - มาเก๊า // ฮ่องกง - กรุงเทพฯ หรือ กรุงเทพฯ - ฮ่องกง // มาเก๊า - กรุงเทพฯ
เมือง : Macau + Hong Kong
สายการบิน :Air Macau (NX) + Cathay Pacific (CX)
ราคา : 7,000.- บาท/ท่าน (ออกตั๋วล่วงหน้า 60 วันก่อนเดินทาง)
ราคา : 7,300.- บาท/ท่าน (ออกตั๋วล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง)
ราคา : 7,600.- บาท/ท่าน (ออกตั๋วล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง)
ราคา : 7,900.- บาท/ท่าน (ออกตั๋วล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด
  (Economy Class : NX - U / CX- V)
 • อยู่ขั้นต่ำ 2 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้-26 ธ.ค.58
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ ได้ตั้งแต่ บัดนี้-26 ธ.ค.58
 • หากออกเดินทางจากกรุงเทพ ช่วง High season คือ 1-30 เม.ย.58 และ 1-26 ธ.ค.58 จ่ายเพิ่ม 300 บาท / ท่าน
 • ** ไม่อนุญาตให้ใช้เดินทางออกจาก BKK ช่วง 22-27 ก.พ.58 / 12-16 เม.ย.58 **
 • การเดินทางจาก BKK-MFM-BKK เดินทางโดย Air Macau และจาก
  BKK-HKG-BKK เดินทางโดย Cathay Pacific
 • ไม่สามารถเดินทางโดย CX code share flights (4 digit)
 • ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบินได้
 • ไม่สามารถนำมา Refund ได้
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางใดๆ ทั้งสิ้น
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/MFM 02:55/06:30 NX 879 (เวลาบิน 2.35 ชม บินทุกวัน)
BKK/MFM
21:50/01:40+1 NX 881 (เวลาบิน 2.35 ชม บินทุกวัน)

MFM/BKK 18:00/19:55 NX 882 (เวลาบิน 2.55 ชม บินทุกวัน)
MFM/BKK 22:40/00:30+1 NX 880 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)

BKK/HKG 08:20/12:05 CX 700 (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์)
BKK/HKG
08:35/12:25 CX 2700 (บินวันอังคาร พฤหัส เสาร์ อาทิตย์)
BKK/HKG 09:20/13:15 CX 708
BKK/HKG
11:10/15:00 CX 750 (บินวันจันทร์ อังคาร พฤหัส และเสาร์)
BKK/HKG 11:50/15:50 CX 754 (บินวันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์)
BKK/HKG 12:40/16:25 CX 754 (บินวันจันทร์ อังคาร พฤหัส)
BKK/HKG 12:40/16:25 CX 750 (บินวันพุธ ศุกร์ อาทิตย์)
BKK/HKG 16.05/19.55 CX 712
BKK/HKG 18.40/22.35 CX 702

HKG/BKK 08:55/10:35 CX 713
HKG/BKK 09:15/10:40 CX 755 (บินวันพุธ ศุกร์ อาทิตย์)
HKG/BKK 09:40/11:25 CX 755 (บินวันจันทร์ อังคาร พฤหัส เสาร์)
HKG/BKK 14:25/16:10 CX 751
HKG/BKK 15:50/17:30 CX 701
HKG/BKK 17:15/19:00 CX 703 (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์)
HKG/BKK 20:05/21:45 CX 703 (บินวันอังคาร พฤหัส อาทิตย์)
HKG/BKK 21:50/23:25 CX 709 (บินวันอังคาร พฤหัส เสาร์)
HKG/BKK 22:10/23:55 CX 709 (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์)
Top
 
 
+++ หมายเหตุ : ถ้าเป็น วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดช่วงเทศกาล กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าก่อนนะคะ +++

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมใน พีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองที่นั่ง ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2
eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล