ท่องเที่ยวต่างประเทศ กับ อี-บิซ ทราเวล - โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนไทย - ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
ห้องพัก ฮ่องกง 1 คืน + ห้องพักที่ Disney's Hollywood 1 คืน + รถรับ-ส่งสนามบิน
+ ทัวร์ดิสนีย์แลนด์


สำหรับเดินทาง

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2550

*** ราคานี้ยังไม่รวมราคาตั๋วเครื่องบิน ***
คลิ๊กที่นี่ สำหรับตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ


Disneyland Day Tour Package

โรงแรม Period ราคาแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน / ท่าน ราคาห้องพัก (ถ้าอยู่เพิ่ม) / ท่าน
ห้องเดี่ยว ห้องคู่ เตียงเสริม ห้องเดี่ยว ห้องคู่ เตียงเสริม
ฝั่งเกาลูน
โรงแรมแรมเบลอร์ การ์เด้นท์ / 3*
(ไม่มีเตียงเสริม)
โรงแรมแรมเบลอร์ โอเอซีส / 3*
(ไม่มีเตียงเสริม)
1 ก.ค.-31 ส.ค.50 10850 6800 - 2050 1025 -
โรงแรมแพนด้า / 3*
บีพี อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์
จิมซาโจ่ย / 3* (Bunk Bed)
1 ก.ค.-31 ส.ค.50 11600 7200 7200 2800 1400 1400
โรงแรมแชมร็อค ถนนนาธาน/ 3*
บีพี อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์
จิมซาโจ่ย / 3* (Standard Room)
1 ก.ค.-31 ส.ค.50 12100 7450 7450 3300 1650 1650
โรงแรมกวงดอง
จิมซาโจ่ย/ 3*
โรงแรมรามาดา เกาลูน

จิมซาโจ่ย/ 3* (ไม่มีเตียงเสริม)
1 ก.ค.-31 ส.ค.50 12250 7500 7500 3450 1725 1725
โรงแรมรอยัล แปซิฟิค โฮเต็ลวิง / 3* (ไม่มีเตียงเสริม)
โรงแรมพาร์ค / 3*
1 ก.ค.-31 ส.ค.50 12500 7650 - 3700 1850 -
โรงแรมเกาลูน / 4* (ไม่มีเตียงเสริม)
โรงแรมรอยัลการ์เด้น / 5*
โรงแรมฮอลิเดย์อิน โกลเด้นไมล์ / 5*
1 ก.ค.-31 ส.ค.50 13850 8300 8300 5050 2525 2525
โรงแรมมาร์โคโปโลเกตเวย์ / 4*
โรงแรมมาร์โคโปโลปริ้นซ์ / 4*
1-3 ก.ค.50 13900 8350 8350 5100 2550 2550
4-7 ก.ค.50 16650 9700 9700 7850 3925 3925
8-13 ก.ค.50 15900 9350 9350 7100 3550 3550
14 ก.ค.-31 ส.ค.50 14650 8700 8700 5850 2925 2925
โรงแรมมาร์โคโปโลฮ่องกง 1-3 ก.ค.50 14400 8600 8600 5600 2800 2800
4-7 ก.ค.50 17150 9950 9950 8350 4175 4175
8-13 ก.ค.50 16400 9600 9600 7600 3800 3800
14 ก.ค.-31 ส.ค.50 15150 8950 8950 6350 3175 3175
หมายเหตุ : ราคาแพ็คเก็จเป็นราคาต่อท่าน ( ห้องเดี่ยว - พัก 1 ท่าน / ห้องคู่ - พัก 2 ท่าน / ห้องคู่ + เตียงเสริม - พัก 3 ท่าน )

- - - รายละเอียดการเดินทาง - - -
วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
ออกจากกรุงเทพฯ ถึงสนามบิน Check Lap Kok ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและกรมศุลกากร พบไกด์บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ A11 (Exit A) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักฮ่องกง

วันที่สอง ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์
รับจากโรงแรมโดยประมาณ 8.30 น. นำท่านไปยัง Avenue of Star, Wong Tai Sin Temple, Jewellery Factory, Factory Outlet แล้วเดินทางไปยัง Disneyland Park พร้อมตั๋วเข้าชม (ต้องเดินทางตามโปรแกรมตามที่กำหนดเท่านั้น)

เย็น-ค่ำ นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก Disney's Hollywood (Garden View Room)

วันที่สาม ดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ
อิสระตามอัธยาศัย แล้วพาท่านเดินทางสู่ จากสนามบิน Check Lap Kok เพื่อเช็คอิน กระเป๋าและตรวจบัตรโดยสาร
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

- - - รายละเอียดแพ็คเกจ - - -
อัตรานี้รวม
 • โรงแรมที่ฮ่องกง 1 คืน
 • โีรงแรม Disney's Hollywood (Garden View Room) 1 คืน
 • รถรับ-ส่งระหว่าง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน
 • ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวันพร้อมตั๋วเข้าชม
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ จากกรุงเทพฯ - ฮ่องกง
 • ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท
 • ภาษีสนามบินฮ่องกง และอื่นๆ (ประมาณ 1,900-2,600 บาท)
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุตามรายการ
หมายเหตุ
 • การจองแพ็คเก็จนี้ ลูกค้าต้องการันตีการเดินทางเท่านั้น เพราะไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้หลังจากทำจองแล้ว เก็บค่ามัดจำก่อนทำการจองท่านละ 4,000 บาท / ท่าน ในกรณีที่ห้องเต็ม จะคืนเงินตามที่มัดจำเข้ามา แต่ถ้าแพ็คเก็จคอนเฟิมแล้ว แจ้งยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินมัดจำใดๆ ทั้งสิ้น
 • ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) 3,000 บาท ต่อท่าน
 • รถรับ-ส่ง จากสนามบินฮ่องกง - โรงแรม ให้บริการสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00-23.00 โมงเท่านั้น
 • บริการใดๆ ที่ไม่ได้ใช้ เช่น ห้องพัก , รถรับ-ส่ง หรือทัวร์ ไม่สามารถคืนเงินได้
 • จุดนัดพบจะเปลี่ยนเป็นที่หน้าเคาน์เตอร์ A11 (Exit A) บริเวณทางออก - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ารับ-ส่งถ้าลูกค้าไม่ไปพบที่จุดนัดพบดังกล่าว
 • ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ
คลิกที่นี่ ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม =>

+++ หมายเหตุ : ถ้าเป็น วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดช่วงเทศกาล กรุณาสำรองแพ็คเกจล่วงหน้าก่อนนะครับ +++

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ-หัวหิน จ. เพชรบุรี , โรงแรมในเชียงใหม่- เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมในเกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมในพีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองแพ็คเก็จ ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2 (คุณ Bee)
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:30 - 18:30, เสาร์ 9:30 - 13:30

eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล

WE LOVE GOOGLE