ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ตั๋วเครื่องบินกวางโจว จีน ราคาถูก - จองตั๋วเครื่องบินไปกวางโจว

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - กวางโจว  
สอบถามตั๋วเครื่องบิน ติดต่อได้ที่
02-2461400-2
หรือ 086-3015868 และ 081-7505370

เวลาทำการ : 09.30-18.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำการ : 09.30-14.00 น.วันเสาร์ (ติดต่อเฉพาะเบอร์มือถือเท่านั้น)
ติดต่อ คุณเอ๋ sandy@e-biz-travel.com / Line ID ebiztrvl
ติดต่อ คุณบี bee@e-biz-travel.com
/ Line ID ebiztravel
 เพิ่มเพื่อน Find us
ประกันภัยการเดินทาง
- Eva Air Europe Promotion จองภายใน 31 ธ.ค.เดินทางได้ภายใน 30 มิ.ย.61
- Eva Air Promotion to USA / Canada จองภายใน 31 ธ.ค.เดินทางได้ภายใน 30 ก.ย.61
- Eva Air Advance Promotion to USA / Canada จองภายใน 31 ธ.ค.เดินทางได้ภายใน 31 ต.ค.61
- TG Japan Together (GV2) จองตั้งแต่ 28 ธ.ค.60-31 ม.ค.61 และเดินทางได้ 5 ม.ค.61-30 มิ.ย.61
- JR Rail Pass 7 วัน Ordinary class ราคา 8,700 บาท / ท่าน
*** หมายเหตุ : ราคาที่ลงไว้ในตารางของทุกสายการบิน ยังไม่รวม ภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้องตรวจสอบราคาอีกครั้ง ณ วันที่ออกตั๋วนะคะ ***
 
 
  » more promotion for China Air Ticket ... click here
กรุงเทพฯ - กวางโจว- กรุงเทพฯ / Bangkok - Guangzhou - Bangkok
สายการบิน คลาส ราคา ช่วงเวลาออกตั๋ว เดินทางได้ถึง อายุตั๋ว เงื่อนไข
 China Southern Airlines (CZ) One way Z 4,700.- ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วันนี้ - 3 ต.ค.59
10 ต.ค.-31 ธ.ค.59
- ตั๋วเที่ยวเดียว
 China Southern Airlines (CZ) Z 6,600.- ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วันนี้ - 3 ต.ค.59
10 ต.ค.-31 ธ.ค.59
2วัน/1 เดือน  
 China Southern Airlines (CZ) V 7,800.- 3 เดือน  
 China Southern Airlines (CZ) E 9,000.-  
 Kenya Airways (KQ)   T 5,200.- ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วันนี้-31 ธ.ค.59
1 ม.ค.-13 ก.พ.60
18 ก.พ.-31 มี.ค.60
12 เดือน  
Q 6,000.-
L 6,800.-
 Kenya Airways (KQ)   Z 8,400.- วันนี้ - 30 มิ.ย.59 วันนี้ - 30 มิ.ย.59 1 เดือน Business class
 Srilankan Airlines (UL) S 5,700.- วันนี้ - 19 ต.ค.59 วันนี้ - 26 ก.ย.59
4-19 ต.ค.59
3 เดือน  
 Srilankan Airlines (UL) V 6,400.-  

** ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย ซึ่งแต่ละสายการบินกำหนดราคาไม่เท่ากัน **
 
 

 
 
กรุงเทพฯ - กวางโจว - กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย (TG) / Bangkok - Ghangzhou - Bangkok
จองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 มี.ค.60 เท่านั้น / Effective : Now - 31 Mar 17
ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย /
Fare is exclusive of airport tax, fuel surcharge
DESTINATION
LOW SEASON
01MAY-24DEC,
01JAN-04APR,14-30APR
HIGH SEASON
25-31DEC,05-13APR
ECO
CLASS
CONDITIONS
GUANGZHOU
Thai Airways (TG)
8000 9000 W Advance purchase 30 days
Minimum stay 2 days/Maximum stay 1 month
9350 13250 V Maximum stay 1 month
11850 14750 Q Maximum stay 1 month
12350 15750 H Maximum stay 1 month
12850 16250 H Maximum stay 3 months
13400 16800 M Maximum stay 1 month
13900 17300 M Maximum stay 3 months
14400 17800 M Maximum stay 6 months
15900 19300 B Maximum stay 6 months
21900 21900 B Maximum stay 1 year
24400 24400 Y Maximum stay 1 year
7200 8950 Q One way ticket
7800 9850 H One way ticket
8750 10800 M One way ticket
13250 13250 B One way ticket
14750 14750 Y One way ticket
ตารางเวลาบิน
BKK/CAN 10:45/14:35 TG 668 (บินทุกวัน)
BKK/CAN 16:00/19:50 TG 678 (บินทุกวัน)
ตารางเวลาบิน
CAN/BKK 15:45/17:45 TG 669 (บินทุกวัน)
CAN/BKK
21:00/23:00 TG 679 (บินทุกวัน)

เงือนไข :
CLASS B/Y (1 YEAR) "กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิกเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท"
CLASS B/M/H/Q/V (EXCURSION) "กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิกเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท / ตั๋วที่มีการใช้เดินทางแล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถ REFUND ได้้"
ADVANCE PURCHASE / CLASS W " ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป / สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและเที่ยวบินได้ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,300 บาท / ครั้ง / ท่าน / ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางได้ / ไม่สามารถ REFUND ได้/ ไม่สามารถนำตั๋วมา Upgrade ได้ "

 
 

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2 แฟกซ์ 0-2246-1403 มือถือ 08-1400-5844 ... หรือ ติดต่อโดยตรงที่ office ... แผนที่บริษัท »

* ราคาโปรโมชั่นนี้ รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
(หลังจากได้รับการยืนยันการออกตั๋วจากทางเจ้าหน้าที่และโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ให้ Fax สลิปใบโอนเงินมาที่ 0-2246-1403)
* กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนก่อนเดินทางเสมอ
* ค่าภาษีสนามบินขาออกจากกรุงเทพ 700 บาท จะถูกเรียกเก็บรวมในค่าตั๋วเครื่องบิน

 
 
Flight Detail Condition & Flight Time Table
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - กวางโจว - กรุงเทพฯ
เมือง : Guangzhou (CAN)
สายการบิน : China Southern Airlines (CZ)
ราคา : 6,600.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : Z)
 • อยู่ขั้นต่ำ 2 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นค้นไป
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ - กวางโจว ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 3 ต.ค.59 และ
  10 ต.ค.-31 ธ.ค.59
 • ** ไม่อนุญาตให้เดินทางขากลับ 25 ก.ย.-2 ต.ค.59 **
 • ราคาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ราคา 5,000 บาท / ท่าน
 • เปลี่ยนวันเดินทาง/เที่ยวบินได้ โดยสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 40 ครั้ง/ท่าน ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษีและค่าบริการสายการบินหากมี (ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเดินทาง)
 • ไม่สามารถ Refund ได้
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/CAN 02:15/06:00 CZ 3036 (เวลาบิน 2.45 ชม บินทุกวัน)
BKK/CAN
08.40/12.25 CZ 362 (เวลาบิน 2.45 ชม บินทุกวัน)
BKK/CAN
11.55/15.45 CZ 358 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
BKK/CAN
15.30/19.30 CZ 3082 (เวลาบิน 3 ชม บินทุกวัน)
BKK/CAN 18.55/22.45 CZ 364 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)

CAN/BKK 08.50/10.50 CZ 357 (เวลาบิน 3 ชม บินทุกวัน)
CAN/BKK 12.40/14.30 CZ 3081 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
CAN/BKK 14.55/16.50 CZ 3035 (เวลาบิน 2.55 ชม บินทุกวัน)
CAN/BKK 16.05/17.55 CZ 363 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
CAN/BKK 20.10/22.00 CZ 361 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - กวางโจว - กรุงเทพฯ
เมือง : Guangzhou (CAN)
สายการบิน : China Southern Airlines (CZ)
ราคา : 7,800.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : V)
 • อายุตั๋ว 3 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นค้นไป
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ - กวางโจว ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 3 ต.ค.59 และ
  10 ต.ค.-31 ธ.ค.59
 • ** ไม่อนุญาตให้เดินทางขากลับ 25 ก.ย.-2 ต.ค.59 **
 • ราคาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ราคา 5,900 บาท / ท่าน
 • เปลี่ยนวันเดินทาง/เที่ยวบินได้ โดยสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 20 ครั้ง/ท่าน ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษีและค่าบริการสายการบินหากมี (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเดินทาง)
 • ยกเลิกบัตรโดยสารก่อนเดินทางเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 2,500 บาท /ท่าน (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเดินทาง)
 • ตั๋วทีเดินทางแล้วเที่ยวหนึ่ง ไม่สามารถ Refund ได้
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/CAN 02:15/06:00 CZ 3036 (เวลาบิน 2.45 ชม บินทุกวัน)
BKK/CAN
08.40/12.25 CZ 362 (เวลาบิน 2.45 ชม บินทุกวัน)
BKK/CAN
11.55/15.45 CZ 358 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
BKK/CAN
15.30/19.30 CZ 3082 (เวลาบิน 3 ชม บินทุกวัน)
BKK/CAN 18.55/22.45 CZ 364 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)

CAN/BKK 08.50/10.50 CZ 357 (เวลาบิน 3 ชม บินทุกวัน)
CAN/BKK 12.40/14.30 CZ 3081 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
CAN/BKK 14.55/16.50 CZ 3035 (เวลาบิน 2.55 ชม บินทุกวัน)
CAN/BKK 16.05/17.55 CZ 363 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
CAN/BKK 20.10/22.00 CZ 361 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - กวางโจว - กรุงเทพฯ
เมือง : Guangzhou (CAN)
สายการบิน : China Southern Airlines (CZ)
ราคา : 9,000.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ
เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : E)
 • อายุตั๋ว 3 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นค้นไป
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ - กวางโจว ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 3 ต.ค.59 และ
  10 ต.ค.-31 ธ.ค.59
 • ราคาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ราคา 6,750 บาท / ท่าน
 • เปลี่ยนวันเดินทาง/เที่ยวบินได้ โดยสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 20 ครั้ง/ท่าน ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษีและค่าบริการสายการบินหากมี (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเดินทาง)
 • ยกเลิกบัตรโดยสารก่อนเดินทางเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 2,500 บาท /ท่าน (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเดินทาง)
 • ตั๋วทีเดินทางแล้วเที่ยวหนึ่ง ไม่สามารถ Refund ได้
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/CAN 02:15/06:00 CZ 3036 (เวลาบิน 2.45 ชม บินทุกวัน)
BKK/CAN
08.40/12.25 CZ 362 (เวลาบิน 2.45 ชม บินทุกวัน)
BKK/CAN
11.55/15.45 CZ 358 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
BKK/CAN
15.30/19.30 CZ 3082 (เวลาบิน 3 ชม บินทุกวัน)
BKK/CAN 18.55/22.45 CZ 364 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)

CAN/BKK 08.50/10.50 CZ 357 (เวลาบิน 3 ชม บินทุกวัน)
CAN/BKK 12.40/14.30 CZ 3081 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
CAN/BKK 14.55/16.50 CZ 3035 (เวลาบิน 2.55 ชม บินทุกวัน)
CAN/BKK 16.05/17.55 CZ 363 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
CAN/BKK 20.10/22.00 CZ 361 (เวลาบิน 2.50 ชม บินทุกวัน)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - กวางโจว - กรุงเทพฯ
เมือง : Guangzhou (CAN)
สายการบิน : Kenya Airways (KQ)
ราคา : 5,200.- บาท/ท่าน (T class)
ราคา : 6,000.- บาท/ท่าน (Q class)
ราคา : 6,800.- บาท/ท่าน (L class)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : T/Q/L)
 • อายุตั๋ว 12 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • สามารถจองและออกตั๋ว ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นค้นไป
 • การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 ธ.ค.59 / 1 ม.ค.-13 ก.พ.60 และ 18 ก.พ.-31 มี.ค.60
 • ราคาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ราคา 4,000 บาท / ท่าน (T class) , 4,600 บาท / ท่าน (Q class) และ 5,200 บาท / ท่าน (L class)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 • สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,500 บาท/ท่าน/ครั้ง ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษีและค่าบริการสายการบินหากมี (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเดินทาง)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเดินทาง) เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท/ท่าน
 • ตั๋วที่ใช้แล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถขอ Refund ได้
 • หากไม่ได้ไป Check-in ตามวันที่จองไว้ (No Show) หรือแจ้งยกเลิกก่อนเวลาออกเดินทางน้อยกว่า 1 วัน จะเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,200 บาท / ท่าน / ครั้ง (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทางและค่า Refund)
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/CAN 15:15/19:00 KQ 886 (เวลาบิน 2.45 ชม บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์)
CAN/BKK 22:10/00:05+1 KQ 887 (เวลาบิน 2.55 ชม.บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - กวางโจว - กรุงเทพฯ
เมือง : Guangzhou (CAN)
สายการบิน : Srilankan Airlines (UL)
ราคา : 5,700.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : S)
 • อายุตั๋ว 3 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 19 ต.ค.59
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 26 ก.ย.59 และ
  4-19 ต.ค.59
 • ราคาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ราคา 4,350 บาท / ท่าน
 • เปลี่ยนวันเดินทางได้ (โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันที่ระบุในตั๋ว) โดยเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,100 บาท/ท่าน/ครั้ง (ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษีและค่า่บริการ)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (แจ้งออกเดินทางจากกรุงเทพอย่างน้อย 1 วันทำการ) เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 4,000 บาท/ท่าน
 • ตั๋วที่ใช้แล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถขอ Refund ได้
 • หากไม่ได้ไป Check-in ตามที่จองไว้ (No Show) หรือแจ้งยกเลิกเที่ยวบินอย่างน้อย 1 วันก่อนออกเดินทาง จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากทางสายการบิน 3,100 บาท / ท่าน (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทางและค่า Refund)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/CAN 13.10/17.15 UL 882 (เวลาบิน 3.05 ชม. บินวันอังคาร พุธ ศุกร์ และวันอาทิตย์)
CAN/BKK 18.35/20.50 UL 883 (เวลาบิน 3.15 ชม. บินวันอังคาร พุธ ศุกร์ และวันอาทิตย์)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - กวางโจว - กรุงเทพฯ
เมือง : Guangzhou (CAN)
สายการบิน : Srilankan Airlines (UL)
ราคา : 6,400.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : V)
 • อายุตั๋ว 3 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 19 ต.ค.59
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 26 ก.ย.59 และ
  4-19 ต.ค.59
 • ราคาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ราคา 4,850 บาท / ท่าน
 • เปลี่ยนวันเดินทางได้ (โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันที่ระบุในตั๋ว) โดยเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,100 บาท/ท่าน/ครั้ง (ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษีและค่า่บริการ)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก (แจ้งออกเดินทางจากกรุงเทพอย่างน้อย 1 วันทำการ) เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 4,000 บาท/ท่าน
 • ตั๋วที่ใช้แล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถขอ Refund ได้
 • หากไม่ได้ไป Check-in ตามที่จองไว้ (No Show) หรือแจ้งยกเลิกเที่ยวบินอย่างน้อย 1 วันก่อนออกเดินทาง จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากทางสายการบิน 3,100 บาท / ท่าน (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทางและค่า Refund)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/CAN 13.10/17.15 UL 882 (เวลาบิน 3.05 ชม. บินวันอังคาร พุธ ศุกร์ และวันอาทิตย์)
CAN/BKK 18.35/20.50 UL 883 (เวลาบิน 3.15 ชม. บินวันอังคาร พุธ ศุกร์ และวันอาทิตย์)
Top
 
 

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมใน พีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองที่นั่ง ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2
eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล