โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ - ตั๋วเครื่องบิน Eva Air ราคาประหยัด - จองตั๋วเครื่องบิน ออนไลน์ !!!

ตั๋วเครื่องบิน EVA Air ราคาพิเศษ ( สำรองที่นั่ง )
แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ | แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ | โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ราคาถูก (สอบถาม โทร 08-6301-5868)
ตั๋วเครื่องบินในประเทศ (Thai Airways) (Bangkok Airways) | ตั๋วนักเรียน by TG , BR , CX | Suvarnabhumi Terminal Check-In
Find us
ประกันภัยการเดินทาง
- Eva Air Europe Promotion จองภายใน 30 ธ.ค.57 เดินทางได้ภายใน 30 มิ.ย.58
- Eva Air USA / Canada Promotion จองภายใน 15 ม.ค.58 เดินทางได้ภายใน 30 มิ.ย.58
- Thai Airways Promotion to Japan (GV2) จองและเดินทางขาออกได้ภายใน 19 มี.ค.58 เริ่มที่ 9,400 บาท
- Thai Airways Cool Winter Promotion จองภายใน 15 ม.ค.58 เดินทางได้ภายใน 15 ม.ค.58
- Thai Airways New Year to The World Promotion จอง 15 ธ.ค.57 - 25 มี.ค.58 เดินทางได้ 16 ม.ค.-25 มี.ค.58
- ตั๋วในประเทศการบินไทย จองภายใน 15 ม.ค.58 เดินทางได้ภายใน 15 ม.ค.58 เริ่มที่ 1,200 บาท/เที่ยว
*** หมายเหตุ : ราคาที่ลงไว้ในตารางของทุกสายการบิน ยังไม่รวม ภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้องตรวจสอบราคาอีกครั้ง ณ วันที่ออกตั๋วนะคะ ***

สอบถามตั๋วเครื่องบิน ติดต่อได้ที่ 02-2461400-2 หรือ 081-4005844 หรือ 086-3015868
ติดต่อทาง email contact@e-biz-travel.com (คุณเอมี่)
, sandy@e-biz-travel.com (คุณเอ๋) , bee@e-biz-travel.com (คุณบี)

เวลาทำการ : 09.30-18.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ / 09.30-14.00 น.วันเสาร์
หรือ จองเที่ยวบิน Online ได้ที่นี่


 
 


End of Year USA & Canada 2014
จองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ : บัดนี้ - 15 ม.ค.58

การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ
Low Season :
บัดนี้ - 20 ธ.ค.57 / 11 ม.ค.-17 ก.พ.58 / 2 มี.ค.-6 เม.ย.58 และ 17 เม.ย.-24 มิ.ย.58
High season : 21 ธ.ค.57-10 ม.ค.58 / 18 ก.พ.-1 มี.ค.58 / 7-16 เม.ย.58 และ 25-30 มิ.ย.58

** ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภท **

ปลายทาง Low season High season อายุตั๋ว Booking Class
Bangkok - Los Angeles (LAX) - Bangkok
Bangkok - San Francisco (SFO) - Bangkok

17,150 บาท N/A 3 เดือน V / CL
18,100 บาท 24,100 บาท 3 เดือน Q / CL
22,350 บาท 26,000 บาท 3 เดือน H / CL
(เดินทางขาออกศุกร์-อาทิตย์)
21,900 บาท 25,500 บาท 3 เดือน H / CL
(เดินทางขาออกจันทร์-พฤหัส)
25,200 บาท 28,850 บาท 6 เดือน M / CL
(เดินทางขาออกศุกร์-อาทิตย์)
24,750 บาท 28,350 บาท 6 เดือน M / CL
(เดินทางขาออกจันทร์-พฤหัส)
45,250 บาท 48,100 บาท 3 เดือน T / CL
(Deluxe/Elite class)
46,700 บาท 50,250 บาท 6 เดือน L / CL (Deluxe/Elite class)
(เดินทางขาออกศุกร์-อาทิตย์)
46,200 บาท 49,800 บาท 6 เดือน L / CL (Deluxe/Elite class)
(เดินทางขาออกจันทร์-พฤหัส)
ปลายทาง Low season High season อายุตั๋ว Booking Class
Bangkok - Seattle (SEA) - Bangkok 18,550 บาท N/A 3 เดือน V / CL
20,000 บาท 25,700 บาท 3 เดือน Q / CL
22,850 บาท 28,050 บาท 3 เดือน H / CL
(เดินทางขาออกศุกร์-อาทิตย์)
22,350 บาท 27,600 บาท 3 เดือน H / CL
(เดินทางขาออกจันทร์-พฤหัส)
25,700 บาท 31,400 บาท 6 เดือน M / CL
(เดินทางขาออกศุกร์-อาทิตย์)
25,200 บาท 30,900 บาท 6 เดือน M / CL
(เดินทางขาออกจันทร์-พฤหัส)
47,300 บาท 50,150 บาท 3 เดือน T / CL
(Deluxe/Elite class)
48,750 บาท 52,150 บาท 6 เดือน L / CL (Deluxe/Elite class)
(เดินทางขาออกศุกร์-อาทิตย์)
48,250 บาท 51,700 บาท 6 เดือน L / CL (Deluxe/Elite class)
(เดินทางขาออกจันทร์-พฤหัส)
ปลายทาง Low season High season อายุตั๋ว Booking Class
Bangkok - New York (JFK) - Bangkok 20,450 บาท N/A 3 เดือน V / CL
22,350 บาท 25,700 บาท 3 เดือน Q / CL
26,150 บาท 27,600 บาท 3 เดือน H / CL
(เดินทางขาออกศุกร์-อาทิตย์)
25,700 บาท 27,100 บาท 3 เดือน H / CL
(เดินทางขาออกจันทร์-พฤหัส)
32,150 บาท 36,150 บาท 6 เดือน M / CL
(เดินทางขาออกศุกร์-อาทิตย์)
31,700 บาท 35,650 บาท 6 เดือน M / CL
(เดินทางขาออกจันทร์-พฤหัส)
51,450 บาท 54,300 บาท 3 เดือน T / CL
(Deluxe/Elite class)
52,850 บาท 58,550 บาท 6 เดือน L / CL (Deluxe/Elite class)
(เดินทางขาออกศุกร์-อาทิตย์)
52,400 บาท 58,100 บาท 6 เดือน L / CL (Deluxe/Elite class)
(เดินทางขาออกจันทร์-พฤหัส)
ปลายทาง Low season High season อายุตั๋ว Booking Class
Bangkok - Vancouver (YVR) - Bangkok 
(ราคาไม่รวม Q surcharge - 900 บาท / ท่าน)
17,600 บาท N/A 3 เดือน V / CL
19,500 บาท 24,100 บาท 3 เดือน Q / CL
22,850 บาท 26,000 บาท 3 เดือน H / CL
(เดินทางขาออกศุกร์-อาทิตย์)
22,350 บาท 25,500 บาท 3 เดือน H / CL
(เดินทางขาออกจันทร์-พฤหัส)
25,200 บาท 29,800 บาท 6 เดือน M / CL
(เดินทางขาออกศุกร์-อาทิตย์)
24,750 บาท 29,300 บาท 6 เดือน M / CL
(เดินทางขาออกจันทร์-พฤหัส)
45,250 บาท 48,100 บาท 3 เดือน T / CL
(Deluxe/Elite class)
46,700 บาท 51,150 บาท 6 เดือน L / CL (Deluxe/Elite class)
(เดินทางขาออกศุกร์-อาทิตย์)
46,200 บาท 50,700 บาท 6 เดือน L / CL (Deluxe/Elite class)
(เดินทางขาออกจันทร์-พฤหัส)
Bangkok - Toronto (YYZ) - Bangkok 
(ราคาไม่รวม Q surcharge - 900 บาท / ท่าน)
24,750 บาท N/A 3 เดือน V / CL
26,650 บาท 28,550 บาท 3 เดือน Q / CL
28,050 บาท 30,450 บาท 3 เดือน H / CL
(เดินทางขาออกศุกร์-อาทิตย์)
27,600 บาท 29,950 บาท 3 เดือน H / CL
(เดินทางขาออกจันทร์-พฤหัส)
30,450 บาท 33,300 บาท 6 เดือน M / CL
(เดินทางขาออกศุกร์-อาทิตย์)
29,950 บาท 32,800 บาท 6 เดือน M / CL
(เดินทางขาออกจันทร์-พฤหัส)
50,250 บาท 53,100 บาท 3 เดือน T / CL
(Deluxe/Elite class)
56,000 บาท 58,550 บาท 6 เดือน L / CL (Deluxe/Elite class)
(เดินทางขาออกศุกร์-อาทิตย์)
55,550 บาท 58,100 บาท 6 เดือน L / CL (Deluxe/Elite class)
(เดินทางขาออกจันทร์-พฤหัส)
** ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภท **

เงื่อนไข
- ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด โดยสายการบิน EVA Air
- ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
- การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 15 ม.ค.58
- การเดินทางขาออกจากกรุงเทพ

Low season : บัดนี้ - 20 ธ.ค.57 / 11 ม.ค.-17 ก.พ.58 / 2 มี.ค.-6 เม.ย.58 และ 17 เม.ย.-24 มิ.ย.58
High season : 21 ธ.ค.57-10 ม.ค.58 / 18 ก.พ.-1 มี.ค.58 / 7-16 เม.ย.58 และ 25-30 มิ.ย.58
- ตั๋วมีอายุ 3 เดือน นับจากวันออกเดินทาง (V,Q,H,T)
- ตั๋วมีอายุ 6 เดือน นับจากวันออกเดินทาง (M,L)
- Booking Class V,Q,H,T ไม่มีราคาพิเศษสำหรับเด็ก (ใช้ราคาเดียวกับผู้ใหญ่)
- ตั๋วที่ออกแล้ว เปลี่ยนวันเดินทางได้ฟรี (เปลี่ยนในราคาเดียวกับที่ซื้อ และภายในอายุตั๋ว)
- กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิก โดยยังไม่ได้ใช้ตั๋วเลย เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 5,500 บาท/ตั๋ว/ใบ
- ตั๋วที่ใช้เดินทางแล้วเที่ยวหนึ่ง ไม่สามารถ Refund ได้
- Reissue fee ขั้นต่ำ 1,000 บาท / ท่าน / ครั้ง (ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋วและภาษีหากมี)
- V / Q / H class ไม่สามารถนำมา Upgrade ได้
- Class V ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ / class Q สะสมไมล์ได้ 50% / class H สะสมไมล์ได้ 80% และ class M up สะสมได้ 100%
- ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

** ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภท **

สำรองที่นั่ง หรือ สอบถาม โทร. 02-246-1400 ถึง 2 และ 08-1400-5844 
 
 
แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมใน พีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองที่นั่ง ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2

กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล