โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนไทย - ทัวร์บรูไน แพ็คเก็จทัวร์บรูไน 4 วัน 3 คืน ราคาพิเศษ!!!

บรูไน 4 วัน 3 คืน
เข้าชมมัสยิคหลังคาทองคำอันอลังการ เยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมน้ำพุดนตรี พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย ชมมงกุฏทองคำ เครื่องทรงทองคำ ของกำนัลล้ำค่าจากผู้นำทั่วโลก ชมคัมภีร์อัลกุระอ่านเล็กที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีของบรูไน พิเศษ ! พักที่โรงแรมดิเอมไพร์ แอนด์ คันทรี่คลับ โรงแรมที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว หรูหราที่สุดในเอเชียอาคเนย์ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไฮเทค และ ไฮคลาส

- อัตราค่าบริการ -


ออกเดินทาง 9-12 ส.ค., 11-14 ก.ย., 23-26 ต.ค.51
ผู้ใหญ
27,900.- บาท
เด็กมีเตียง
25,900.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
22,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
7,500.- บาท
ออกเดินทาง 2-5 ต.ค.51 (เข้าเฝ้าสุลต่าน)
ผู้ใหญ
29,900.- บาท
เด็กมีเตียง
26,900.- บาท
เด็กไม่มีเตียง
24,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
9,500.- บาท

สอบถาม โทร. 0-2246-1400-2 ฮอทไลน์ 08-1400-5844 (คุณ Bee)

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 บรูไน
11.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 บริเวณเคาน์เตอร์ของสายการบิน โรยัลบรูไน ( BI ) หมายเลข U แถวที่ 15 (ใช้ประตูทางเข้าที่ 9 -10) พร้อมพบเจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ. ให้การต้อนรับ
13.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองบันดาร์ เสรี เบกาวัน โดยเที่ยวบินที่ BI 516 ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 50 นาที
17.10 น. ถึงสนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน นครหลวงของประเทศบรูไน ดารุสซาราม (เวลาที่ บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร นำท่านเข้าพักที่โรงแรม The Centre Point Hotel

วันที่ 2 กัมปงไอเยอร์ - บรูไนมิวเซี่ยม - โรยัลเรกกาเลีย - น้ำพุดนตรี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านล่องเรือชม กัมปงไอเยอร์ หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศิลปะการสร้างบ้านเรือนนับพันบริเวณปากแม่น้ำบรูไน และการคมนาคมอันแปลกตา พร้อมรับประทานของว่าง อันเป็นขนมท้องถิ่น และน้ำชา ชาวยุโรปในยุคแรกที่เข้ามาที่บรูไน เรียกขานหมู่บ้านกลางน้ำนี้ว่า เวนิซแห่งตะวันออก มีบ้านแบบพื้นเมืองปลูกสร้างไว้มากมาย หมู่บ้านกลางน้ำนี้ก็มีสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งโรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตำรวจ ร้านค้า และอีกจิปาถะที่ทำให้กัมปง เอเยอร์มีเสน่ห์และน่าพิสมัยต่อสายตาของผู้มาพบเห็น
นำท่านชมบรูไนมิวเซียม ภายในแยกส่วนจัดแสดงเป็น 6 ส่วน ที่โดดเด่นที่สุดคือ Islamic Arts Gallery ที่รวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว้มากมาย ชมคัมภีร์อัลกุระอ่านขนาดเล็กที่สุดในโลก ชมหุ่นจำลองวัฒนธรรมประเพณีของชาวบรูไนตั้งแต่แรกเกิด การแต่งงาน ฯ.อีกห้องที่พลาดไม่ได้คือห้องที่รวบรวมประวัติการค้นพบน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศาลที่พลิกโฉมบรูไนให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ชมแบบจำลองขบวนการผลิต แท่นขุดเจาะน้ำมันในยุคแรกๆ ห้องแสดงสัตว์หายากของเกาะบอร์เนียว โดยเฉพาะลิงจมูกยาว Probosis Monkey
12.00 น. นำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย ที่ซึ่งรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านปัจจุบัน อาทิ เครื่องทรงทองคำในวันขึ้นครองราชย์และเครื่องบรรณาการจากผู้นำประเทศต่างๆ, มงกุฎทองคำ, เครื่องราชย์ที่ท่านได้มา ฯลฯ.
นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม ดิเอมไพร์ แอนด์ คันทรี่คลับ
18.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำอันงดงาม ซึ่งใช้ปั้มถึง 92 ปั้มในการดันน้ำ 20,000 แกลลอนต่อนาที ให้น้ำพุมีความสูงถึงกว่า 18 เมตร พร้อมกับชมอนุสาวรีย์แก้วเจียระไนเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก
พักที่โรงแรม The Empire Hotel & Country Club ห้อง Superior

วันที่ 3 ดิเอมไพร์ - มัสยิคทองคำ - ช้อปปิ้ง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
อิสระ ให้ท่านได้พักผ่อน และเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายของโรงแรมที่พักอันหรูหรา เช่น ว่ายน้ำ(ควรเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย) ตีเทนนิส ตีปิงปอง เล่นโบว์ลิ่ง ดูภาพยนต์เรื่องล่าสุด หรือเล่น กอล์ฟในสนามระดับโลกของโรงแรมซึ่งออกแบบโดยแจ็กนิคลอส
12.00 น. นำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม มัสยิคทองคำ Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque เป็นมัสยิคที่สง่างาม และศักดิ์สิทธิ์ของชาวบรูไน ที่ใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาล โดยมีการนำเข้าวัสดุการก่อสร้าง และตบแต่งจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ หินอ่อนจากอิตาลี แกรนิตจากเซี่ยงไฮ้ กระจกแต่งบานหน้าต่างจากอังกฤษ และพรมชั้นหนึ่งจากเบลเยี่ยมและซาอุดิอารเบีย เริ่มก่อสร้างในปี 1987 และสร้างเสร็จในปี 1994 ใช้เวลาก่อสร้างถึง 7 ปีเป็นสุเหร่าที่มีห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชายและหญิง บันไดทางขึ้นแต่ละชั้นจะมี 29 ขั้น ห้องละหมาดด้านบนตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยพรมสีเหลืองทองดูสว่างไสว ที่กลางห้องมีแชนเดอเลียร์อันใหญ่จากออสเตรีย หนักถึง 3.5 ตันประดับอยู่ นำท่านผ่านชม และแวะถ่ายรูปกับความอลังการของ พระราชวังหลังคาทองคำ อิสตาน่า นูรูล อิมาน ซึ่ง เป็นที่ประทับขององค์สุลต่านและพระราชวงศ์ อีกทั้งยังเป็นทำเนียบรัฐบาลด้วย มีห้องต่างๆถึง 1,788 ห้อง สร้างอยู่บนพื้นที่ 300 เอเคอร์ โรงรถมีที่จอดรถกว่า 350 คันชมมัสยิค โอมาร์ อาลี ไซฟูดดิน มัสยิคเก่าแก่อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบรูไน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน มัสยิดหลังนี้ออกแบบและดำเนินการสร้างโดยสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟัดดินที่ 3 พระราชบิดาของสุลต่านองค์ปัจจุบัน และสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1958 พระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปนิกสมัยใหม่ของบรูไน มัสยิคนี้มีความงดงามจนได้ชื่อว่า มินิทัชมาฮาล ต่อจากนั้น พาท่านไปช้อปปิ้งในห้าง ยาย่าซัน ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ และ เดอะมอลล์ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
18.00 น. นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม The Empire Hotel & Country Club ห้อง Superior

วันที่ 4 กรุงเทพฯ.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก อิสระตามอัธยาศัย
08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์ แล้วเดินทางสู่สนามบินบรูไน
10.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ. โดยเที่ยวบินที่ BI 515
12.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ. โดยสวัสดิภาพ…

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินรอยัลบรูไน
 • ค่าภาษีสนามบินที่กรุงเทพฯ และบรูไน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่านำเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 3 คืน 2 ท่านต่อห้อง ณ โรงแรมตามรายการ
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ที่คอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยวในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ

+++ หมายเหตุ : ถ้าเป็น วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดช่วงเทศกาล กรุณาสำรองแพ็คเกจล่วงหน้าก่อนนะคะ +++

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมในพีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองแพ็คเก็จ ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2 (คุณ Bee)
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:30 - 18:30, เสาร์ 9:30 - 13:30

eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล