ตั๋วเครื่องบินปักกิ่ง ราคาถูก - ตั๋วเครื่องบินไปปักกิ่ง - จองตั๋วเครื่องบินไปจีน

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง  
สอบถามตั๋วเครื่องบิน ติดต่อได้ที่
02-2461400-2
หรือ 086-3015868 และ 081-7505370

เวลาทำการ : 09.30-18.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำการ : 09.30-14.00 น.วันเสาร์ (ติดต่อเฉพาะเบอร์มือถือเท่านั้น)
ติดต่อ คุณเอ๋ sandy@e-biz-travel.com / Line ID ebiztrvl
ติดต่อ คุณบี bee@e-biz-travel.com
/ Line ID ebiztravel
 เพิ่มเพื่อน Find us
ประกันภัยการเดินทาง
- Eva Air Europe Promotion จองภายใน 31 ธ.ค.เดินทางได้ภายใน 30 มิ.ย.61
- Eva Air Promotion to USA / Canada จองภายใน 31 ธ.ค.เดินทางได้ภายใน 30 ก.ย.61
- Eva Air Advance Promotion to USA / Canada จองภายใน 31 ธ.ค.เดินทางได้ภายใน 31 ต.ค.61
- TG Japan Together (GV2) จองตั้งแต่ 28 ธ.ค.60-31 ม.ค.61 และเดินทางได้ 5 ม.ค.61-30 มิ.ย.61
- JR Rail Pass 7 วัน Ordinary class ราคา 8,700 บาท / ท่าน
*** หมายเหตุ : ราคาที่ลงไว้ในตารางของทุกสายการบิน ยังไม่รวม ภาษีสนามบิน และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้องตรวจสอบราคาอีกครั้ง ณ วันที่ออกตั๋วนะคะ ***
รายชื่อ โรงแรมในปักกิ่ง ราคาพิเศษ ท่านสามารถ จองโรงแรม กับเราได้ที่นี่ คลิ๊ก
 
 
  »more promotion for China Air Ticket ... click here
กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ / Bangkok - Beijing - Bangkok
สายการบิน คลาส ราคา ช่วงเวลาออกตั๋ว เดินทางได้ถึง อายุตั๋ว เงื่อนไข
 Air China (CA) L 7,950.- วันนี้ - 30 มิ.ย.59 วันนี้ - 30 มิ.ย.59 1 เดือน  
T 8,450.-
 Air China (CA) - ตั๋วเที่ยวเดียว W 7,700.- วันนี้เป็นต้นไป วันนี้ - 2 ต.ค.59
01 พ.ย.-31 ธ.ค.59
- ตั๋วเที่ยวเดียว (OW)
 Air China (CA) W 10,900.- 1 เดือน  

** ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย ซึ่งแต่ละสายการบินกำหนดราคาไม่เท่ากัน **
 
 

 
 
กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย (TG) / Bangkok - Beijing - Bangkok
จองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 มี.ค.60 เท่านั้น / Effective : Now - 31 Mar 17
ราคาที่ลงไว้ในตารางดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีสนามบินต่างๆ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าประกันวินาศภัย /
Fare is exclusive of airport tax, fuel surcharge
DESTINATION
LOW SEASON
01MAY-24DEC,
01JAN-04APR,14-30APR
HIGH SEASON
25-31DEC,05-13APR
ECO
CLASS
CONDITIONS
BEIJING
Thai Airways (TG)
12200 14100 W Advance purchase 30 days
Minimum stay 2 days/Maximum stay 1 month
15200 16400 V Maximum stay 1 month
17400 18400 Q Maximum stay 1 month
19400 20400 H Maximum stay 1 month
20400 22400 H Maximum stay 3 months
21450 23450 M Maximum stay 1 month
22000 25000 M Maximum stay 3 months
23000 25500 M Maximum stay 6 months
24000 26500 B Maximum stay 6 months
30600 30600 B Maximum stay 1 year
33600 33600 Y Maximum stay 1 year
10550 11150 Q One way ticket
12350 13550 H One way ticket
13900 15400 M One way ticket
18500 18500 B One way ticket
20300 20300 Y One way ticket

เงือนไข :
CLASS B/Y (1 YEAR) "กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิกเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท"
CLASS B/M/H/Q/V (EXCURSION) "กรณีออกบัตรโดยสารแล้วต้องการยกเลิกเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,500 บาท / ตั๋วที่มีการใช้เดินทางแล้วเที่ยวหนึ่งไม่สามารถ REFUND ได้้"
ADVANCE PURCHASE / CLASS W " ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป / สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและเที่ยวบินได้ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,300 บาท / ครั้ง / ท่าน / ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางได้ / ไม่สามารถ REFUND ได้/ ไม่สามารถนำตั๋วมา Upgrade ได้ "

 
 

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2 แฟกซ์ 0-2246-1403 มือถือ 08-1400-5844 ... หรือ ติดต่อโดยตรงที่ office ... แผนที่บริษัท »

* ราคาโปรโมชั่นนี้ รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
(หลังจากได้รับการยืนยันการออกตั๋วจากทางเจ้าหน้าที่และโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ให้ Fax สลิปใบโอนเงินมาที่ 0-2246-1403)
* กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนก่อนเดินทางเสมอ
* ค่าบริการส่งตั๋วนอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าว ราคาจะคำนวณจากระยะทาง
* ค่าภาษีสนามบินขาออกจากกรุงเทพ 700 บาท จะถูกเรียกเก็บรวมในค่าตั๋วเครื่องบิน

 
 
Flight Detail Condition & Flight Time Table
#Air China(CA)  
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ
เมือง : Beijing (PEK)
สายการบิน : Air China (CA)
ราคา : 7,950.- บาท/ท่าน (L class)
ราคา : 8,450.- บาท/ท่าน (T class)
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : L/T)
 • อายุตั๋ว 1 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 มิ.ย.59
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 30 มิ.ย.59
 • ราคาสำหรับเด็ก (2-11 ปี) ราคา 6,000 บาท/ท่าน (L class) และ ราคา 6,350 บาท / ท่าน (T class)
 • เปลี่ยนวันเดินทางเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 80 /ท่าน (ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษีและค่่าบริการหากมี)
 • ยกเลิกบัตรโดยสารก่อนเดินทางเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 250 / ท่าน (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้่อย 1 วันก่อนเดินทาง)
 • ตั๋วที่เดินทางแล้วเที่ยวหนึ่ง ไม่สามารถนำมา Refund ได้
 • หากไม่ได้ไป check-in ตามที่จองไว้ (No show) และไม่ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินอย่างน้อย 1 วันก่อนเดินทาง เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 160 /ท่าน (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทางและ Refund)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/PEK 01:00/06:20 CA 980 (เวลาบิน 4.20 ชม บินทุกวัน)
BKK/PEK 19:35/01:05+1 CA 960 (เวลาบิน 4.30 ชม บินทุกวัน)

PEK/BKK 14:05/18:35 CA 959 (เวลาบิน 5.30 ชม บินทุกวัน)
PEK/BKK 19:35/23:40 CA 979 (เวลาบิน 5.05 ชม บินทุกวัน)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง (ตั๋วเที่ยวเดียว) 
เมือง : Beijing (PEK)
สายการบิน : Air China (CA)
ราคา : 7,700.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัดเที่ยวเดียว (Economy Class : W)
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 2 ต.ค.59 และ
  01 พ.ย.-31 ธ.ค.59
 • ราคาสำหรับเด็ก (2-11 ปี) ราคา 5,800 บาท/ท่าน
 • เปลี่ยนวันเดินทางเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 50 /ท่าน (ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษีและค่่าบริการหากมี)
 • ยกเลิกบัตรโดยสารก่อนเดินทางเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 130 / ท่าน (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้่อย 1 วันก่อนเดินทาง)
 • หากไม่ได้ไป check-in ตามที่จองไว้ (No show) และไม่ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินอย่างน้อย 1 วันก่อนเดินทาง เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 75 /ท่าน (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทางและ Refund)
 • กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/PEK 01:00/06:20 CA 980 (เวลาบิน 4.20 ชม บินทุกวัน)
BKK/PEK 19:35/01:05+1 CA 960 (เวลาบิน 4.30 ชม บินทุกวัน)
Top
เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ
เมือง : Beijing (PEK)
สายการบิน : Air China (CA)
ราคา : 10,900.- บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และอื่นๆ

เงื่อนไข
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด (Economy Class : W)
 • อายุตั๋ว 1 เดือน นับจากวันออกเดินทาง
 • การจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
 • การเดินทางขาออกจาก กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 2 ต.ค.59 และ
  01 พ.ย.-31 ธ.ค.59
 • ราคาสำหรับเด็ก (2-11 ปี) ราคา 8,250 บาท/ท่าน
 • เปลี่ยนวันเดินทางเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 50 /ครั้ง/ท่าน (ไม่รวมค่าส่วนต่างตั๋ว ภาษีและค่่าบริการหากมี)
 • ยกเลิกบัตรโดยสารทั้งใบ ก่อนเดินทางเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 130 / ท่าน (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้่อย 1 วันก่อนเดินทาง)
 • ตั๋วที่ใช้แล้วเที่ยวหนึ่ง ไม่สามารถนำมา Refund ได้
 • หากไม่ได้ไป check-in ตามที่จองไว้ (No show) และไม่ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินอย่างน้อย 1 วันก่อนเดินทาง เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ USD 75 /ท่าน (ไม่รวมค่าเปลี่ยนวันเดินทางและ Refund)
 • ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางเวลาบิน
BKK/PEK 01:00/06:20 CA 980 (เวลาบิน 4.20 ชม บินทุกวัน)
BKK/PEK 19:35/01:05+1 CA 960 (เวลาบิน 4.30 ชม บินทุกวัน)

PEK/BKK 14:05/18:35 CA 959 (เวลาบิน 5.30 ชม บินทุกวัน)
PEK/BKK 19:35/23:40 CA 979 (เวลาบิน 5.05 ชม บินทุกวัน)
Top
 
 

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมใน พีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองที่นั่ง ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2
eXTReMe Tracker
กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล